Slávnosti poľsko - goralskej kultúry 2018

S príchodom jesene v regióne utícha intenzita obecných festivalov a slávností, avšak nie natoľko, aby sme si v druhú septembrovú nedeľu tradične spolu s Goralmi a Poliakmi nepripomenuli ich nezastupiteľnú prítomnosť na hornom Spiši. Preto sme sa v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa rozhodli po tretí (a veríme že nie posledný krát) zorganizovať SLÁVNOSTI POĽSKO - GORALSKEJ KULTÚRY.


Už počas skorého nedeľného popoludnia sa pred kostolom na Námestí sv. Mikuláša začali zbiehať krojovaní folkloristi a folkloristky, ktorí spolu súčasne vytvorili zástup - ten sa za zvuku goralských melódií pomaly dostal až k tribúne na Nám. generála Štefánika v Starej Ľubovni, kde na účinkujúcich čakalo už hľadisko zaplnené netrpezlivými divákmi. Úvodná hymna Goralov "Guraľu cy či ňe žaľ" odštartovala tohtoročný galaprogram podujatia Na guroľsku notu.
Možnosť učinkovať v slávnostnom programe prijali goralské folklórne kolektívy z okresu, a to menovite FSk Taľar (Nová Ľubovňa), FSk Javorina (Kolačkov), ĽH Zamiškovci (Kolačkov) a ĽH Pasternoci (Nová Ľubovňa) i domáce folklórne súbory FS Vrchovina (Stará Ľubovňa), SFS Staroľubovňan (Stará Ľubovňa), FS Ľubovňan (Stará Ľubovňa) a DFS Ľubovňanček (Stará Ľubovňa), ktoré sa publiku predstavili goralským scénickým programom. Záverečná hodinka programu patrila tým najpovolanejším z radov folklorizmu - členom folklórneho súboru Magura z Kežmarku, ktorí svojim tanečno - hudobným číslom divákom predviedli spevy a tance z Podhalia, Lendaku, Ždiaru a iných Goralmi, či Poliakmi obývaných oblastí.
Predovšetkým spokojnosť našich divákov a priaznivcov nás zaväzuje k uchovávaniu a ďalšiemu šíreniu tradícií, ku ktorým bezpochybne prispieva aj podujatie Slávnosti poľsko - goralskej kultúry, preto na záver si dovolíme vysloviť: "Dovidenie, opäť o rok!"

 

Foto: Ján Saloň