Škola ľudového tanca spojená s odbornou prednáškou

ĽUDOVÝ TANEC PRE VŠETKÝCH!

Pretože nie každý má možnosť byť súčasťou folklórneho kolektívu - vznikla potreba nájsť spôsob, ako sprístupniť ľudový tanec širokej verejnosti... Zakúste tancovačku pri ľudovej muzike tak, ako to kedysi zažívali naši starí rodičia po období dlhých pôstov...Prvá tanečná škola v St. Ľubovni spojená s prednáškou: VTEDY A DNES - PO STÁROČIA VEDĽA SEBA vráti tanec "z javiska" medzi jeho reálnych tvorcov, medzi ľudí

Príďte si zatancovať a okrem iného sa dozviete, že aj improvizácia patrí k ľudovému tancu...
28.9.2018 v Dome kultúry o 18:00 hod

Projekt je realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Foto: Do šaflika z Raslavíc (ÚEt SAV, 1972)

K stiahnutiu