Rusínske slovo je doma aj v Starej Ľubovni

Zaiste nikoho neprekvapí, ak povieme, že v okrese Stará Ľubovňa, ale i v samotnom mestečku majú silné zastúpenie národnostné menšiny. Medzi najpočetnejšie a zároveň aj najvýraznejšie patrí Rusínska národnostná menšina.
Ulicou často plynú rozhovory v "rusnačtine", folklórne skupiny rusínskych obcí patria medzi najaktívnejšie súbory v regióne...no napriek tomu sme dlhé roky vnímali akési biele miesto v oblasti hovoreného rusínskeho slova... Avšak po rokoch "ticha" sa aj v Starej Ľubovni začala konať súťaž v prednese rusínskej poézie a prózy, Duchnovičov Prešov. Tohtoročné podujatie, počas ktorého sa na javisku vystriedalo 20 recitátorov vo veku od 5 - 15 rokov nám prinieslo estetický zážitok, samotným účinkujúcim odborné smerovanie a v neposlednom rade i umeleckú konfrontáciu. Odborná porota v zložení: Mgr. Darina Belišová, Štefan Koneval a Irina Nováková ocenila najmä výber súťažných textov a prirodzený prejav všetkých súťažiacich.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom reprezentovaní staroľubovnianskeho okresu na krajskom kole súťaže v prednese rusínskeho slova, ktoré sa bude konať 10. júna 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča Prešove.