Report z okresnej súťaže Tanec ako hobby

V staroľubovnianskom kine Tatra sa 22. marca 2019 uskutočnil XVI. ročník okresnej postupovej súťaže moderného tanca TANEC AKO HOBBY, kde sa divákom postupne predstavilo bezmála 120 mladých tanečníkov.

Cieľom podujatia bolo zdokumentovať úroveň moderného tanca v okrese, motivovať mládež i choreografov k tvorivej práci a zároveň prispieť k popularizácii tanečného umenia v regióne.
Súťaže sa zúčastnili skupiny: ZUŠ J. MELKOVIČA (10 choreografií), Mestský športový klub TS DORKA z Podolínca (5 choreografií), ZŠ sv. Cyrila a Metoda (1 choreografia) a TS KOLIESKO zo súkromnej ZUŠ v Podhoranoch (1 choreografia).

Kolektívy súťažili v troch kategóriách, a to: I.: ŽIACI - 1. kat.: stupeň ZŠ, II.: JUNIORI - 2. kat.: stupeň ZŠ a III. kat.: MLÁDEŽ - 15 a viac rokov.
Súťaž hodnotila odborná porota v zložení: Ivona Majirská - Partiková (predsedkyňa poroty), PhDr. Marta Hanečáková, PhD. a Mgr. Monika Dušeková.

Odborná porota udelila zlaté, strieborné a bronzové pásmo, avšak niektoré choreografie, či samotné kolektívy získali len ďakovné listy, nakoľko úroveň súťažných čísel bola nevyvážená. Na krajskej súťaži Deň tanca v Poprade nás dňa 4.apríla 2019 budú reprezentovať tieto víťazné kolektívy: v I. kat. - ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni s choreografiou FLINSTONOVCI., II. kat.: ZUŠ J. Melkoviča s choreografiou V KLIETKE a TS Dorka (mažoretky) z Podolínca s choreografiou LET ČMELIAKA. V tretej kategórii porota neudelila postup.

 

Text: Viera Filičková, ĽOS
Foto: Anna Dragannová, ĽOSK stiahnutiu