Pozývame na festival ľudovej piesne

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko - odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru.

Ako ďalšie ciele si organizátori postupovej súťaže - Národné osvetové centrum (NOC) a regionálne osvetové strediská - vytýčili: podporovať a rozvíjať vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a kreativitu, prezentovať výsledky svojej práce a konfrontovať ich s výsledkami iných kolektívov, v neposlednom rade poskytnúť účinkujúcim priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu s členmi odbornej poroty, a i.

V sobotu, 8.6.2019 sa o 14:00 hodine v Dome kultúry v Hromoši pred porotu postavia folklórne skupiny, ale aj jednotlivci z obce Jakubany, Šarišské Jastrabie, Šambron, Plaveč a Kamienka.

Milí priatelia, príďte našich folkloristov podporiť účasťou a potleskom, oni sa vám určite odvďačia precítenou ľudovou piesňou, úsmevom a možno že aj slzou dojatia.