Poobedie venované babičkám

Babička okresu Stará Ľubovňa je názov podujatia, ktoré už po štvrtý raz na okresnej úrovni organizujú Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa. Prvý krát sa toho roku k organizátorom pripojilo aj Regionálne združenie miest a obcí Slovenska.
Dovedna 9 babičiek z Hniezdneho, Jakubian, Jarabiny, Kamienky, Kolačkova, Nižných Ružbách, Plavnice, Starej Ľubovne a Šarišského Jastrabia, sa v utorok 30. apríla 2019 predstaví v Kine Tatra, kde budú reprezentovať svoje obce a mestá. Začiatok prehliadky je o 15.00 h a jednotlivé babičky sa predvedú v troch disciplínach. V rámci prvej budú na dieťati prezentovať pôvodný detský ľudový kroj alebo detské spoločenské oblečenie z obce a mestá, z ktorého pochádzajú. V druhej disciplíne budú prostredníctvom náučnej príhody spomínať na prežité roky v rodnej obci a v záverečnej disciplíne budú babičky tradične prezentovať vedomostí, znalostí, daností a zručností.
Súčasťou podujatia bude už tradične i kultúrny program, v rámci ktorého sa predvedú mladé talenty, umelci a skupiny z regiónu. Vstup na podujatie je 1 € a vyzbierané finančné prostriedky budú použité na ďalšiu činnosť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Starej Ľubovni. V mene organizátorov pozývame na toto podujatie širokú verejnosť.

Ing. Martin Karaš, riaditeľ ĽOS