Poobedie v Ruskej Vôli nad Popradom

S príchodom letných mesiacov plynule ožívajú aj folklórne slávnosti či kultúrne poobedia v mnohých obciach. Po prvý krát sa uplynulú nedeľu aj v Ruskej Vôli nad Popradom stretli diváci, pre ktorých si organizátori podujatia pripravili dvojhodinový program doslova pod holým nebom.

Pri príležitosti 430. výročia prvej písomnej zmienky o obci a vďaka jubileu - 100. výročia založenia spoločného štátu Čechov, Slovákov a neopomínajúc aj Rusínov, sa pri mikrofóne vystriedalo hneď niekoľko interpretov ľudových piesní, menovite dievčatá z Ruskej Vôle nad Popradom, Čirča, Litmanovej, Jastrebčanky zo Šarišského Jastrabia a mužskí speváci zo SSk Šambriňci. Spevácke čísla oživil FS Barvinok z Kamienky v hre na netradičné mandolíny.

Neveľkému publiku sa predstavila aj populárna speváčka rusínskych i duchovných piesní Anna Servická a po rusínsky uvádzajúca moderátorka obecných slávností, Marianna Železná. Pri záverečných slovách starosta obce Ruská Vôľa nad Popradom, p. Miroslav Tomčo vyslovil poďakovanie všetkým zúčastneným, účinkujúcim a vyjadril nádej, že sa o rok uskutoční podobné poobedie, ktorým by sme si opäť raz pripomenuli historické medzníky alebo obnovili rodinné a priateľské stretnutia.