Naša Vansovej Lomnička - PRIHLÁŠKA

Celoslovenský festival umeleckého prednesu žien, Naša Vansovej Lomnička, oslávi päťdesiatjeden rokov života. Života, ktorý už vyše polstoročie pripomína odkaz ženy, ktorá sa nám natrvalo zapísala nielen do učebných osnov, ale najmä do sŕdc.

Literárna pozostalosť výraznej postavy ženského hnutia na Slovensku, ani po mnohých rokoch nevybledla, veríme, že aj vďaka nášmu úsiliu, ktoré každoročne vkladáme práve do festivalu, ktorý s úctou nesie meno (našej) Terézie Vansovej. Recitačná súťažná prehliadka aj vo svojom 51. ročníku pokračuje v tradícii rozvíjania pozitívneho vzťahu žien k umeleckému slovu, ktorý tak svedomito pestovala aj samotná spisovateľka, istý čas tvoriaca v nemeckej obci Lomnička ležiacej pri Starej Ľubovni.

Súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť ktorákoľvek recitátorka so záujmom o hovorené slovo po dovŕšení 17. roku života. Veríme, že aj tento rok v Starej Ľubovni v dňoch 12 - 13.10.2019 privítame mnoho inšpiratívnych žien tak, ako sme urobili už presne päťdesiat krát.

Pre všetky záujemkyne je už pripravená prihláška, ktorú je potrebné zaslať elektronicky alebo poštou na uvedené adresy najneskôr do 14.9.2019.

K stiahnutiu