SEMINÁR O ĽUDOVEJ PIESNI

Seminár o ľudovej piesni v Starej Ľubovni
Spolok hudobného folklóru (SHF) organizuje každoročne v inom slovenskom meste Seminár o ľudovej piesni, ktorého dlhodobou témou je Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní. Seminár je určený pre laickú ako aj odbornú verejnosť a toho roku sa jeho 17. ročník uskutoční v sobotu 12. septembra 2020 v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Tým, že sa každý rok usporadúva v inom meste, resp. regióne Slovenska, zároveň tieto jednotlivé regióny mapuje. Spoluorganizátorom tohoročného seminára je Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa a jednotliví referenti sa so svojimi témami zamerajú na oblasť slovensko-poľského pohraničia na severovýchodnom Slovensku.Medzi rôznymi etnikami žijúcimi na tomto území sú veľmi podobné charakteristické znaky tradičnej kultúry, ktoré tento ročník seminára bude skúmať. Tematiku doplní riešenie otázok uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru prelínajúcich sa regiónov. Význam seminára umocňuje aj patronát primátora Mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboša Tomka.
V predchádzajúcich rokoch seminár pokrýval regióny východného, stredného a západného Slovenska, preto sa organizátori rozhodli tento ročník usporiadať práve v meste Stará Ľubovňa, ktoré je centrom osobitého multikultúrneho regiónu. Organizátori sa zameriavajú na aktivistov, ktorí cieľavedome pristupujú k vyhľadávaniu nových zdrojov a variantov hudobného prejavu.
Cieľom Seminára o ľudovej piesni je získať odbornú i laickú verejnosť pre aktivity súvisiace s udržiavaním folklórneho diania. Súčasťou sú základné sprievodné údaje k rôznym dokumentom, zápisom a notáciám ľudových piesní, rôzne technické prostriedky pre dokumentáciu ľudových piesní, ľudová pieseň v médiách, jej podoby a spôsoby prezentácie.
Oficiálne otvorenie seminára je o 9:00 hod., následne odštartuje prvý diskusný panel „Ľudová pieseň a ľubovniansky región", pokračovať bude druhým panelom „Ľudová pieseň a etniká" a záverečný diskusný panel „Ľudová pieseň a náučno-výchovný proces" bude zakončením prednášok o ľudovej piesni. Odborný garant seminára Ing. Martin Karaš v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vybral osobnosti znalé problematiku regiónu, ktoré budú postupne prednášať svoje referáty.
Spolok hudobného folklóru od svojho vzniku v roku 1990 zdržuje autorov, interpretov, muzikológov i organizátorov folklórnych podujatí a má za úlohu starať sa o hudobnú, muzikologickú a interpretačnú tvorbu, jej propagáciu na súťažiach, koncertoch či konferenciách. Poctivú a tvrdú prácu možno vidieť aj na tom, že tento seminár oslavuje už svoj sedemnásty rok. Podujatie je podporené z prostriedkov Fondu na podporu umenia.