Národný týždeň manželstva

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PODPORÍ NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA AJ V ROKU 2020

V dňoch 10. - 16. februára 2020 sa bude na Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva 2020 (NTM). Cieľom NTM je dať manželom cez rôznorodé podujatia príležitosť posilniť, prehĺbiť svoj manželský vzťah a povzbudiť ich, aby na ňom priebežne pracovali.
NTM 2020 sa v Prešovskom kraji bude opätovne konať pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského, pričom sa do kampane zapoja aj kultúrne organizácie PSK. Tie budú počas týždňa osláv sv. Valentína pre svojich návštevníkov organizovať rozličné podujatia so zameraním na partnerský život v rodine.

V tomto duchu vyhlasuje O.Z. Ži(vé) vzťahy v spolupráci s PSK a Krajským múzeom v Prešove, kultúrnou organizáciou PSK, Fotosúťaž manželských príbehov.
Téma: Náš manželský príbeh
Trvanie súťaže: od 01.01.2020 do 31.01.2020.
Zmiešaný formát príspevkov: Textovo - obrázkový (príbeh + fotografia)

Fotopríbehy môžu súťažiaci posielať do 31. januára prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza spolu s ďalšími informáciami o súťaži na webovom sídle www.ntmpo.sk.
Porota po uzávierke súťaže vyberie 20 víťazných manželských fotopríbehov, ktoré budú predstavené na slávnostnej vernisáži 11. februára 2020 o 17:00 v Krajskom múzeu v Prešove a následne vystavené aj v ďalších kultúrnych organizáciách PSK.

 

VIAC INFORMÁCII: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2020/kultura/presovsky-samospravny-kraj-podpori-narodny-tyzden-manzelstva-aj-roku-202.html