Fotografické dielne

Už dnes štartujeme Fotografické dielne len s tými najlepšími lektormi, tradične s Kamilom Vargom a Jozefom Česlom.
Účastníci kurzu sa aj tento rok popasujú so zaujímavou témou, ktorá bude hlavným motívom každého snímku. Už teraz sa tešíme na umelecké stvárnenie "Krajiny a života v nej".