Festival v Čirči

V prírodnom amfiteátri v Čirči sa dňa 18. augusta 2019 konali 42. folklórne slávnosti pri príležitosti 75. výročia SNP. Organizátorom slávnosti bola Obec Čirč, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Rusínska obroda na Slovensku, Zväz protifašistických bojovníkov a Agro a.s. Čirč.

Cieľom slávnosti bolo predstaviť výsledky práce detských a dospelých folklórnych súborov a skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícii.

Festivalu predchádzala slávnostná svätá omša obetovaná za 12-tich obyvateľov obce, ktorí padli v boji v SNP. Nasledoval pietny akt spojený s položením kytice padlým hrdinom v II. sv. vojne predstaviteľmi miestnych a okresných štátnych orgánov príhovormi . Program pokračoval vystúpením úspešných domácich i hosťujúcich folklórnych súborov a skupín. Pre divákov ale i účastníkov slávnosti organizátori pripravili žánrovo pestrý kultúrny program.

V 3,5-hodinovom programe sa predstavilo 90 účinkujúcich. Slávnosti otvorili domáci - detský folklórny súbor Čirčanka so svojími sólistami, FS Čirčanka so svojím spevom a tancom , detská spevácka skupina z Čirča. Na slávnosti pozvanie prijala aj FS Karpaťanin -senior z Prešova. Diváci si vychutnáli najmä piesne v podaní ľudovej speváčky Simony Kačmarovej zo Stročina, spevácke duo z FS Kalina z Plavča( Mária Vrabľová a Galina Guľašová) . Výnimočným vystúpením sa predstavila TS (tanečná skupina )Bardfa z Bardejova, známa aj z televíznej relácie „Zem spieva" a Cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec. Vynikajúcu atmosféru slávnosti vytváralo domáce publikum cca 1300 divákov, čo je znakom, že ľudová kultúra a folklór v okrese žije a rozvíja sa. Ľudia ho majú radi a je aktívnou zložkou ich estetického cítenia. Bohatý kultúrny program predovšetkým reflektoval na nehmotné kultúrne dedičstvo a odkaz našich predkov.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

V. Filičková, ĽOS
Foto: I. Kocunová, Levice