DEDKO, ROZPRÁVAJ!

Dedko, rozprávaj!

Audiovizuálna súťaž o najlepšie spracovaný skutočný príbeh zo života starých a prastarých otcov, určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, základných umeleckých škôl a stredných škôl okresu Stará Ľubovňa.

Súťažiaci posielajú do súťaže videonahrávku svojho dedka/pradedka v trvaní do 5 minút, ktorý vo videu prerozpráva skutočný príbeh zo svojho života.

 

Navrhované okruhy tém:

ü  I. a II. svetová vojna v našom regióne,

ü  slávenie zvykov a obyčajov v obciach a rodinách

ü  rozprávky, povesti a povery z nášho regiónu

 

Kategórie:

1. kategória – 1. stupeň základných škôl a príslušné triedy ZUŠ

2. kategória – 2. stupeň základných škôl a príslušné triedy osemročných gymnázií a ZUŠ

3. kategória – stredné školy okresu Stará Ľubovňa a príslušné triedy ZUŠ

 

Najlepšie videonahrávky vyberie odborná porota menovaná organizátormi. Ostatné videonahrávky budú prezentované na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátorov a budú súčasťou archívu Ľubovnianskeho osvetového strediska.

 

Maximálny počet prác zapojených do súťaže za jednu školu

je 3 práce z každej kategórie (spolu max. 6 prác)!