Hlavné menu

Hviezdoslavov Kubín 2018

  • 5. január 2018
  • webmaster

              Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy tvorby recitačných kolektívov, divadiel, poézie detí, mládeže a dospelých oslavuje úcty hodných 64 rokov.

Všetkých záujemcov prosíme o zvýšenú pozornosť, keďže od januára 2018 začal platiť zmenený organizačný poriadok súťaže. Vyhlasovateľ súťaže - Národné osvetové centrum ho upravilo podľa smerníc Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ktoré naďalej ponecháva súťaž v "kategórii A".

Ľubovnianske osvetové stredisko

K stiahnutiu

Súvisiace obrázky