Hlavné menu

Dúha 2018

  • 10. január 2018
  • webmaster

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ a ZUŠ. Súťaž je dvojstupňová, na celoslovenskú súťaž postupujú víťazné práce regionálnych súťaží. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy výtvarných prác sa koná vždy v máji príslušného roka. 

Výstupom z tohto podujatia býva zborník všetkých víťazných literárnych i výtvarných prác.

 

K stiahnutiu