Hlavné menu

BALKÓNY, PREDZÁHRADKY 2017

  • 5. december 2017
  • webmaster

Už v jari sa sivé sídliská zelenajú a kvitnú vďaka pestovateľom, ktorých záľuba teší každého, koho pohľad zblúdi na červené muškáty, či ťahavé petúnie. Už tradične Únia žien Slovenska Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa na prelome mesiacov júl – august vyhlasujú súťaž o „Najkrajší balkón, predzáhradku“ mesta. Súťažiacim sa môže stať ktokoľvek, stačí ak odfotografuje s láskou zútulnený balkón, či kreatívne zveľadenú predzáhradku.

...aj takýmito slovami sme začínali príhovor pred vyhlásením súťaže „Najkrajší balkón, predzáhradka 2017“. V uplynulých, predvianočných dňoch sme sa spoločne stretli v prvý decembrový deň v Obradnej miestnosti MÚ v Starej Ľubovni, aby sme vyslovili poďakovanie a ocenili tých, ktorí najväčšmi prispeli k okrase nášho mestečka.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Únie žien Slovenska Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho osvetového strediska, v súťaži o Najkrajší balkón a predzáhradku v roku 2017 ocenila 29 staroľubovnianskych rodín, ktoré si z rúk predstaviteľov Mesta Stará Ľubovňa, ĽOS a OÚŽ SL prevzali ceny a zapísali sa do pamätnej knihy Mesta Stará Ľubovňa.

Piatkový podvečer sme strávili pri tónoch príjemnej hudby, vôni kysnutých koláčov a slovách o kráse. O kráse, ktorú spolutvoria i zakvitnuté balkóny a predzáhradky. Ďakujeme Vám!

 

CENA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA:

rod. Farkašová, Jarmočná ul., SĽ
rod. Sivuľková, Okružná ul., SĽ
rod. Zamkovská, Zámocká ul., SĽ

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA:

rod. Petijová, Zámoyského ul., SĽ
rod. Petijová, Štúrova ul., SĽ
rod. Sekelská, J. Kráľa ul., SĽ

 

Ľubovnianske osvetové stredisko